Het oorlogsmonument Hoogovens

De naam van Jan Bonekamp staat ook vermeld op het oorlogsmonument Hoogovens-Mekog-Cemij aan de Wenkebachstraat in Velsen-Noord. Op 5 mei 1948 onthuld ter nagedachtenis aan de 69 in de oorlog gesneuvelde arbeiders bij deze drie bedrijven.

Monument ter nagedachtenis van 69 tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen personeelsleden van Hoogovens, Mekog en Cemij, ontworpen door architect J.B. Kloos uit Haarlem, op de hoek van de Wenckebachstraat en de Staalhavenweg, onthuld op 5 mei 1948, door: Korpershoek, Piet, Noord-Hollands Archief / Gemeente Velsen, KNA001015915,
KNA001015917, KNA001015918 en KNA001015919.