Sinterklaas 1942. Brandstichting op het gemeentehuis van Velsen

Vlak voor het Sinterklaasfeest 1942 werd bekendgemaakt dat IJmuiden verder zou worden geëvacueerd. Ook werden steeds meer mensen gedwongen om in Duitsland te werken. Jan Brasser zei tot Daan Stapper: “Als we nu het bevolkingsregister konden vernietigen, zou dat de uitzendingen kunnen tegenwerken en bemoeilijkt dat ook de gedwongen evacuatie van de bevolking van Velsen en de afbraak van woningen.”

Zodoende werd door de communistische verzetsgroep besloten op pakjesavond een inval te doen op het gemeentehuis in Velsen. De overvalploeg bestond uit Daan Stapper, Jan Brasser en Maarten Bruning. Jan Bonekamp had voor brandplaatjes en benzine gezorgd, waarmee het vuur snel om zich heen moest kunnen grijpen. Via een raampje klommen Daan en Jan naar binnen. Maarten op de uitkijk.

“Toen we goed en wel binnen waren hoorden we het wel. Rikke tikke tikke tik. Zaten ze godverju over te werken vanwege de evacuatie! Dat moest zo vlug mogelijk gebeuren! De heren ambtenaren op Sinterklaasavond aan het overwerk!”

De klus werd toch geklaard. Maar helaas, het resultaat was mager. Het materiaal had wel gebrand maar de conciërge had de brandlucht geroken en de beginnende brand geblust. Maar er werd veel over gesproken: “Poging tot brandstichting in het bevolkingsregister op het gemeentehuis door de illegaliteit! En dat was toch wel bemoedigend.”

Voorgevel van het gemeentehuis aan de Torenstraat te Velsen-Zuid, 1937, Noord-Hollands Archief / Gemeente Velsen – Foto’s, KNA001006349