November 1943. Aanslag op de electriciteitscentrale in Velsen-Noord

In november 1943 pleegden Jan Brasser en Jan Bonekamp een aanslag op de elektriciteitscentrale in Velsen-Noord. “De bedoeling was” zo legde Jan Brasser uit, “de centrale lam te leggen en zodoende een groot deel van Noord-Holland stroomloos te zetten. Hierdoor zouden allerlei activiteiten door en ten behoeve van de Duitsers niet doorgaan of gestagneerd worden.”

“Ik zei tegen Jan Bonekamp: ‘We moeten twee uitkijken hebben.’ Jan Bonekamp zou een wachtpost meenemen en ik ook. Ik had Jan Bak van Krommenie meegenomen en Jan zei dat hij ook een goeie had. Later zei hij wie dat was, namelijk Hannie Schaft. Die twee kwamen dus van over het kanaal via het bootje van Donkersloot.”

Het is zover bekend de eerste gezamenlijke actie van Jan Bonekamp en Hannie Schaft met Jan Brasser. De aanslag was een gemengd succes. Grote schade werd er niet toegebracht en de centrale werd niet lamgelegd. “Het morele effect was wel groot en het ging van mond tot mond dat het verzet weer bezig geweest was. Na drieënhalf jaar Duitse onderdrukking waren dergelijke acties erg goed voor de moreel van de bevolking.”