Meteen naar de inhoud

FIR: Protestbrief tegen de vernietiging van Sovjetmonumenten in Riga, Letland

Met afschuw en verontwaardiging heeft de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) dinsdag vernomen dat de overheidsinstanties van Letland daadwerkelijk zijn begonnen met de ontmanteling van het Sovjet “Monument voor de bevrijders van Sovjet-Letland en Riga van de Duitse fascistische indringers.” Het monument werd in 1985 opgericht ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de overwinning op Hitler-Duitsland.

Het is een brute daad van barbaarsheid, vergelijkbaar met de beeldenstorm van de Inquisitie, wanneer de regering van een land van de Europese Unie – in plaats van zich in te spannen om de historische herinnering te behouden – moedwillig de herinnerings- en gedenktekens van de bevrijding van het nazi-fascisme vernietigt.

Het getuigt van een onaanvaardbare vergeetachtigheid ten opzichte van de geschiedenis wanneer enerzijds de collaborateurs met de Duitse SS jaarlijks op de nationale feestdag van Letland door Riga mogen marcheren als “strijders voor de vrijheid van Letland”, maar anderzijds de bevrijders van de nazi-barbarij niet langer door een monument worden geëerd.

Wij verwachten van de regering van de Republiek Letland dat zij onmiddellijk een einde maakt aan deze barbaarse daad en het gedenkteken in ere herstelt. Wij verwachten van de Europese Unie en haar vertegenwoordigers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor een antifascistische Europese nagedachtenis en dat zij een einde maken aan deze barbarij.

De FIR verstuurde deze verklaring op 25 augustus 2022 aan de Letse ambassade, de Europese Commissie en de media.

FIR, 25 augustus 2022. De internationale federatie van verzetsstrijders (FIR) / vereniging van de antifascisten, is de overkoepelende organisatie van federaties van voormalige verzetsstrijders, partizanen, leden van de anti-Hitler coalitie, vervolgden van het naziregime, en antifascisten van de huidige generaties uit meer dan twintig landen van Europa en Israël. www.fir.at

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *