Meteen naar de inhoud

FIR: 85 jaar geleden – Volksfrontregering in Frankrijk

Het belangrijkste politieke antwoord op een dreigende fascistische machtsgreep is een gezamenlijke actie van alle antifascisten ter verdediging van de democratie en de sociale rechtvaardigheid in een land. Een van de beroemdste voorbeelden is de Volksfrontregering in Frankrijk in 1936.

Zoals in vele Europese landen hadden fascistische en extreem-rechtse politieke groeperingen en partijen – met de steun van invloedrijke krachten bij de politie en het leger – getracht de gekozen regering in Frankrijk aan te vallen. Zo hebben Franse fascisten van de “Croix de Feu” (“Vuurkruisen”) en de “Action Française” – daartoe gemotiveerd door de oprichting van de NSDAP in Duitsland en de ontwikkelingen in Italië – al op 6 februari 1934 geprobeerd de republiek omver te werpen met een aanslag op het parlement. Ongeveer 30.000 aanhangers wilden door de politiecordons heen breken en het parlement bestormen. Het bloedige resultaat van de straatgevechten: meer dan 15 doden en ruim 2.000 gewonden.

Deze fascistische opmars werd echter niet gestopt door de veiligheidsdiensten, maar door een algemene staking die door alle vakbonden en linkse politieke organisaties werd gesteund. 150.000 mensen demonstreerden in Parijs onder het motto van anti-fascistische eenheid. Dit was het begin van een linkse eenheid van actie, die onder de naam “Front populaire,” Volksfront, in de daaropvolgende maanden steeds meer invloed kreeg.

De parlementsverkiezingen van mei 1936 brachten de politiek van het Volksfront een duidelijke meerderheid. Belangrijk hierbij was de verschuiving van de krachten binnen de linkerzijde ten gunste van de communisten, die hun stemmenaantal verdubbelden en 72 verkozenen wonnen (voorheen 12). De onderhandelingen leidden ertoe dat Léon Blum begin juni 1936 premier werd van een linkse coalitieregering die door de communistische afgevaardigden werd gesteund. Het aantreden van de regering van het Volksfront in 1936 wekte hoge verwachtingen voor de linkse politieke ontwikkeling in Frankrijk. Dit werd zichtbaar in de stakingsbeweging die het land na de verkiezingen overspoelde. Het resultaat waren de “Akkoorden van Matignon”. Deze voorzagen in het onmiddellijk afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten; erkenning van vakbonden en beëindiging van elke vorm van discriminatie op grond van vakbondslidmaatschap en -activiteit; verkiezing van arbeidersafgevaardigden in de fabrieken; aanpassing van abnormaal lage lonen; en een algemene loonsverhoging van gemiddeld 12%. Deze verdragsbepalingen werden aangevuld met een reeks sociale wetten die in de daaropvolgende dagen in het parlement in stemming werden gebracht: invoering van de veertigurige werkweek; wet op de collectieve arbeidsovereenkomst; betaald verlof van twee weken; nationalisatie van een deel van de bewapeningsindustrie; en reorganisatie van de Banque de France. De akkoorden van Matignon en de sociale wetgeving toonden de werkende bevolking hoe nauw antifascisme en sociale rechtvaardigheid met elkaar verbonden waren.

De regering van het Front Populaire gaf aanvankelijk blijk van een duidelijke antifascistische oriëntatie, wat onder meer bleek uit de legalisering van het verblijf in Frankrijk van politieke vluchtelingen en raciaal vervolgden. De regering van Léon Blum stelde zich echter problematisch op tegenover de Spaanse Republiek en haar strijd tegen de staatsgreep van Franco. Hoewel Blum in de eerste dagen nog pleitte voor de verdediging van de Spaanse Republiek, sloegen hij en Daladier als Minister van Oorlog en met hem zijn politieke partij – onder druk van de Britse regering – om naar de koers van “non-interventie”, wat in feite het isolement van de Spaanse Republiek betekende. Dit betekende een verbod op de levering van wapens en andere goederen aan de Spaanse Republiek. Antifascisten die zich bij de Internationale Brigades wilden aansluiten, werd vaak belet de Frans-Spaanse grens over te steken, hoewel het nog steeds lukte om enkele duizenden antifascisten Spanje binnen te smokkelen.

Ondanks dergelijke tegenstrijdigheden blijft de herinnering aan de verdediging van de democratie en de sociale rechtvaardigheid door het antifascistische Volksfront in Frankrijk 85 jaar geleden belangrijk.

FIR Newsletter 2021-22. De internationale federatie van verzetsstrijders (FIR) / vereniging van de antifascisten, is de overkoepelende organisatie van federaties van voormalige verzetsstrijders, partizanen, leden van de anti-Hitler coalitie, vervolgden van het naziregime, en antifascisten van de huidige generaties uit meer dan twintig landen van Europa en Israël. www.fir.at

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *