November 1943: Aanslag op de PEN-centrale in Velsen-Noord

Elektriciteitsvoorziening. Luchtfoto P.E.N. Centrale te Velsen-Noord, door: K.L.M. Aerocarto , Noord-Hollands Archief / Gemeente Velsen – Foto’s, KNA001012297.

In november 1943 pleegden Jan Brasser en Jan Bonekamp een aanslag op de elektriciteitscentrale in Velsen-Noord. “De bedoeling was” zo legde Jan Brasser uit, “de centrale lam te leggen en zodoende een groot deel van Noord-Holland stroomloos te zetten. Hierdoor zouden allerlei activiteiten door en ten behoeve van de Duitsers niet doorgaan of gestagneerd worden.” “November 1943: Aanslag op de PEN-centrale in Velsen-Noord” verder lezen

In Memoriam: Freddie Dekker-Oversteegen (1925–2018)

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Freddie Dekker-Oversteegen is overleden. Zij zat samen met haar zus Truus Menger en Hannie Schaft in het verzet. Ieder jaar was zij aanwezig op de herdenking van Jan Bonekamp. Haar aanwezigheid gaf ons een geweldige inspiratie. Zij was nog even strijdvaardig en uitgesproken als destijds, toen ze zich als 14-jarige bij het verzet aansloot. “In Memoriam: Freddie Dekker-Oversteegen (1925–2018)” verder lezen

Conny Braam: “Laten we zuinig zijn op deze herdenking. Er is ook ná de oorlog nog voor geknokt”

Foto: Erik Baalbergen

“Omdat het voor sommige de eerste keer is dat u hier bent, is het misschien wel aardig om even in herinnering te roepen hoe deze herdenking tot stand is gekomen. Min of meer toevallig. Sinds ik een jaar of vijf, zes was, was de naam Jan Bonekamp mij bekend. Mijn grootvader, die net als zijn vader begraafplaatsopzichter is geweest op deze Westerbegraafplaats, nam mij als klein meisje, altijd als ik op bezoek kwam, hier bij hem – hij woonde hiernaast, in dat huisje wat hiernaast staat – dan nam hij mij bij de hand en dan liepen we over de begraafplaats. “Conny Braam: “Laten we zuinig zijn op deze herdenking. Er is ook ná de oorlog nog voor geknokt”” verder lezen

‘Van jou heb ik niets meer gehoord’ (Bonekampherdenking 2017)

Op 4 mei brachten Daan van Putten en Nicolette Knape het lied ‘Van jou heb ik niets meer gehoord’ ten gehore. Het lied werd in 1946 geschreven door de Zaanse verzetsmensen Ber en Uut Hulsing. De foto’s zijn van de begrafenis van Jan Bonekamp op 1 juni 1945, in het familiegraf op de Westerbegraafplaats in IJmuiden.

“‘Van jou heb ik niets meer gehoord’ (Bonekampherdenking 2017)” verder lezen

IJmuiden, 4 mei 2017: Herdenking Jan Bonekamp (1914–1944)

Impressie van de herdenking van de verzetsstrijder, communist en hoogovenarbeider Jan Bonekamp (1914–1944), op 4 mei aan het graf op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. Meer dan 200 mensen maakten het tot een indrukwekkend treffen van allen die zich laten inspireren door zijn onverzettelijkheid in de strijd tegen fascisme en racisme. Michel Zoetmulder speelde het taptoe, gevolgd door een minuut stilte. Sprekers waren Conny Braam, Theo Warmenhoven en Inez Stapper. Daan van Putten en Nicolette Knape brachten het lied ‘Van jou heb ik niets meer gehoord’ ten gehore.

Toespraak Hugo van Langen (93), IJmuiden 24 februari 2017

Beste vrienden en vriendinnen,

Ik ga u geen gedetailleerd overzicht geven van de Februaristaking zelf. Hiervan zijn in de loop der tijd interessante boeken verschenen waarvan de trilogie: ‘Februari’ van Theun de Vries op mij een grote indruk naliet. Ik wil deze keer de aandacht vestigen op de in de Koude Oorlog vertekende situatie en het klimaat waarin zich het grote verzet voltrok en de tot nu toe verzwegen beslissende rol van de arbeidersklasse en hun leiding. “Toespraak Hugo van Langen (93), IJmuiden 24 februari 2017” verder lezen