HERDENKING

VERZETSMAN

JAN BONEKAMP

1914-1944

Jan Bonekamp behoorde tot de onverzettelijksten in de strijd tegen fascisme en racisme tijdens de bezetting!

 

 

woensdag 4 mei 2016  -     20.30 uur

Westerbegraafplaats – Havenkade – IJmuiden

10e Herdenking verzetsheld Jan Bonekamp
Op woensdag 4 mei kwamen meer dan 200 mensen bij elkaar aan het graf van de IJmuidense verzetsstrijder, communist en hoogovenarbeider Jan Bonekamp (1914-1944). Net als voorgaande jaren waren ook oud-verzetsmensen Freddie Oversteegen en Hugo van Langen van de partij.

De onverzettelijkheid van Jan Bonekamp in de strijd tegen fascisme en racisme werd op indrukwekkende wijze gehuldigd, met sprekers, muziek en gedichten. Schrijfster Conny Braam leidde de herdenking en trompettist Michel Zoetmulder luidde de minuut stilte in met het taptoe. Gastspreker Peter Zoontjes eindigde zijn toespraak op bekende, eigenzinnige wijze met de leus:

„Roem aan het Jan Bonekamp verbond
Verzet, verzet, verzet
Waar het volk zijn kracht bij vond
Eén voor allen, allen voor één
Leve Jan Bonekamp
Weg met het fascisme!”

...en riep onder luid applaus op tot een standbeeld voor Jan Bonekamp.

Hierna werd door Erik Gerritsma het slot van het gedicht 'De dood', van de schrijver Theun de Vries voorgedragen. Uit het nawoord van Theun de Vries bij dit gedicht:
„De geschiedenis van dit gedicht is tamelijk bewogen. Het werd, toen ik in het Duitse politieke doorgangskamp te Amersfoort gevangen zat, door mij op 3 October 1944 begonnen en op 25 Februari 1945, ruim een week voor mijn bevrijding, voltooid. De tekst werd bij stukjes en beetjes aan goede vrienden in het kamp toevertrouwd, die kans zagen, het geheel tot aan het ontzet van ons land verborgen te houden. ... Ik draag deze met warme erkentelijkheid op aan de kameraden uit de gevangenschap, die het gedicht in zijn oorspronkelijke vorm voor mij wisten te redden.”

„Dood, gij zijt opgestaan
en uit mijn binnenst vandaan
hebt gij na zoveel geduld
de ganse schepping vervuld -
maar zie, mijn laatste moed
springt u nog ééns tegemoet,
en hier op de drempel der hel
sta ik nog ééns als rebel:
zie, hoe mijn haat ongedeerd
over uw list triumfeert;
hoe mijn liefde het leven kiest
schoon het steeds tegen u verliest;
hoe ik, zo gekwetst als ik ben,
u toch niet als meester erken;
voleindig uw werk als tyran -
nooit onderwerpt zich een man.”

Als laatste blijk van hulde brachten Daan van Putten en Nicolette Knape twee in het Nederlands gezongen liedjes van de Griekse componist Mikis Theodorakis ten gehore: 'De vluchteling' en 'Antonis', uit de Mauthausen Liederencyclus, vertaald door Lennaert Nijgh en oorspronkelijk gezongen door Liesbeth List.

De jood is gevallen in de mijn en lag waar zo velen reeds lagen
Antonis heeft zijn stem gehoord en het dubbel gewicht toen gedragen
Antonis is mijn naam, ik draag de last van degenen die vallen
Als je een man bent kom omlaag en draag deze last met ons allen

Op de facebookpagina van de herdenking zijn meer prachtige foto's terug te vinden: www.facebook.com/janbonekampherdenking.

Ik wil iedereen die door zijn medewerking, aanwezigheid of belangstelling heeft bijgedragen aan het succes van de herdenking bedanken. Het was een prachtig geheel. Dat was ook te merken aan de vrijgevigheid van de mensen, op 't eind, toen met de pet werd rondgegaan. Daarmee is een solide basis gelegd voor de herdenking volgend jaar. Ik hoop jullie allemaal dan ook weer te zien.

Comité ter herdenking van Jan Bonekamp

------------------------------------